Tìm thấy 2269 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục phê duyệt danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở
Mức độ 3
Thủ tục phê duyệt phá dỡ nhà ở (riêng lẻ hoặc nhà ở để thu hồi đất) Trình tự thực hiện:
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Mức độ 3
Thủ tục thẩm định Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình
Loading...