CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2095 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 GDTP009.2 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
2 LS003.1 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư
3 TVPL006.2 Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật. Tư vấn Pháp luật
4 BHYT001 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất hỏng; cấp lại đổi thẻ BHYT) Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
5 CANCUOC001 Cấp Căn cước công dân Cấp, quản lý chứng minh nhân dân
6 XNC001 Cấp hộ chiếu phổ thông Xuất nhập cảnh
7 BHXH001 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động Lĩnh vực thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội
8 CS001 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ Chính sách
9 KNTC001 Thủ tục tiếp công dân Khiếu nại & tố cáo
10 DT001 Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đối với dự án trong khu công nghiệp Quản lý Đầu tư
11 MTDD001 Thủ tục xác nhận Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án trong khu công nghiệp Quản lý Môi trường
12 NTCT Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trong khu công nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý của Ban quản lý các khu công nghiệp Quản lý Quy hoạch và xây dựng
13 QLDN001 Thủ tục đăng ký nội quy lao động đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp: Quản lý Doanh nghiệp
14 TM0001 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp Quản lý Thương mại
15 QLDT01 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư). Quản lý Đầu tư