Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 1968 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1966
Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Mức độ 3
1967
Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Mức độ 3
1968
Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu