Tìm thấy 2042 thủ tục

Mức độ 3
Cấp hộ chiếu công vụ
Mức độ 3
Gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Mức độ 3
Sửa đổi, bổi sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Mức độ 3
Xin phép Tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế của cơ quan, tổ chức nước ngoài.
Mức độ 3
Phê duyệt tiếp nhận viên trợ phi Chính phủ nước ngoài.
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ (bao gồm cả lao động nữ mang thai hộ) đi khám thai, sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai.
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đang đóng BHXH sinh con hoặc đối với chồng, người nuôi dưỡng trong trường hợp người mẹ chết hoặc con chết sau khi sinh hoặc người mẹ gặp rủi ro sau khi sinh không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con.
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nam có vợ sinh con hoặc chồng của lao động nữ mang thai hộ theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ khi sinh con
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ.
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam khi vợ sinh con (trong trường hợp chỉ có người cha tham gia BHXH).
Mức độ 3
Thủ tục đề nghị giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động
Mức độ 3
Thủ tục đề nghị giám lần đầu do bệnh nghề nghiệp
Loading...