Mức độ 3  Gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Ký hiệu thủ tục: NV002
Lượt xem: 4336
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Ngoại giao
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Ngoại vụ
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ
Lệ phí - Lệ phí gia hạn hộ chiếu: 100.000đ/hộ chiếu.
Phí
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
- Nghị định 94/2015/NĐ-CP, ngày 16/10/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
- Thông tư số 03/2016/TT-BNG, ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực;
- Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam;

Bước 1:

 Các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thủ tục và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2:

- Các tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì thực hiện việc tiếp nhận, cấp giấy biên nhận, thu lệ phí và cấp biên lai và trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ theo quy định.

Bước 3:

Phòng Ngoại vụ Văn phòng UBND tỉnh thẩm định chuyển hồ sơ kèm theo lệ phí cho Cục Lãnh sự- Bộ Ngoại giao. Trường hợp chuyển hồ sơ qua đường bưu điện thì thực hiện thông qua doanh nghiệp chuyển phát nhanh được Bộ Ngoại giao chỉ định và kèm theo cước phí bưu điện.

Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn, các tổ chức và cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam, để nhận kết quả giải quyết. 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả kết quả cho người có tên trong giấy biên nhận. Trường hợp người có tên trong giấy biên nhận không phải là người được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thì cần xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để kiểm tra

- Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị dưới 06 tháng. - Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc cử hoặc quyết định cho đi nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 03/2016/TT-BNG

File mẫu:

Tổ chức, cá nhân phải có văn bản cử hoặc quyết định cho phép đi nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 4 Thông tư số 03/2016/TT-BNG hoặc của tổ chức, cá nhân được ủy quyền theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 03/2016/TT-BNG.