Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1623 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
212401172551
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • ĐỖ MẠNH THẮNG 2575 (162015694)
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 14:09:36
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 14:09:36
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 14:09:36
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:41:56
 • Hồ sơ 212401172551 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
2
212401172548
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • TRẦN THỊ HẰNG 2572 (168597881)
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 10:41:22
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 10:41:22
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 10:41:22
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:41:45
 • Hồ sơ 212401172548 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
3
212401172547
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • NGUYỄN THÀNH LUÂN 2571 (035099002884)
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 10:15:34
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 10:15:34
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 10:15:34
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:41:37
 • Hồ sơ 212401172547 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
4
212401172546
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • NGUYỄN VĂN BIÊN 2570 (035092000870)
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 10:13:52
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 10:13:52
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 10:13:52
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:41:27
 • Hồ sơ 212401172546 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
5
213923170086
 • - Về việc: Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (TTHC cấp xã/phường/thih trấn)
 • NGUYỄN THỊ THANH VÂN
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 16:08:44
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 16:08:44
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 16:08:44
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:12:00
 • Hồ sơ 213923170086 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
6
212401171892
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • ĐÀO VĂN THẮNG 1924 (035188000233)
 • - Ngày nộp: 23/08/2017 16:21:03
 • - Ngày tiếp nhận: 23/08/2017 16:21:03
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2017 16:21:03
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2017 13:56:54
 • Hồ sơ 212401171892 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
7
213902170507
 • - Về việc: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành phố.
 • UBND XÃ BÌNH NGHĨA
 • - Ngày nộp: 10/05/2017 15:42:06
 • - Ngày tiếp nhận: 10/05/2017 15:42:06
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2017 15:42:06
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2017 15:27:58
 • Hồ sơ 213902170507 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
8
213902170508
 • - Về việc: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành phố.
 • UBND XÃ BÌNH NGHĨA
 • - Ngày nộp: 10/05/2017 15:43:35
 • - Ngày tiếp nhận: 10/05/2017 15:43:35
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2017 15:43:35
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2017 15:27:47
 • Hồ sơ 213902170508 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
9
216005170087
 • - Về việc: Thay đổi địa điểm kinh doanh: Thôn Mậu Chử - Xã Thanh Hà - Thanh Liêm - Hà Nam. Bổ sung số điện thoại: 0915716388
 • TRẦN LỆ THÚY (168266870)
 • - Ngày nộp: 28/07/2017 10:06:20
 • - Ngày tiếp nhận: 28/07/2017 10:06:20
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2017 16:32:27
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2017 10:33:59
 • Hồ sơ 216005170087 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
10
212302160099
 • - Về việc: Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
 • CÔNG TY TVXDNN&PT NÔNG THÔN
 • - Ngày nộp: 25/03/2016 14:21:09
 • - Ngày tiếp nhận: 25/03/2016 14:21:09
 • - Ngày dự kiến trả: 01/04/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/03/2016 17:00:00
 • Hồ sơ 212302160099 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
11
211600180096
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) (Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ).
 • PHẠM THỊ LAN (168078319)
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 10:10:44
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 10:10:44
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 10:10:44
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:54:33
 • Hồ sơ 211600180096 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT
12
211600180095
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) (Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. ).
 • ĐỖ VĂN PHƯỚC (168522345)
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 09:57:53
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 09:57:53
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 09:57:53
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:53:24
 • Hồ sơ 211600180095 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT
13
211600180094
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Đăng kí thay đổi nội dung đăng kí hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)).
 • PHẠM LÊ HÙNG (168437525)
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 09:39:40
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 09:39:40
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 09:39:40
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:53:05
 • Hồ sơ 211600180094 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT
14
211600180093
 • - Về việc: Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh (Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) ).
 • PHẠM LÊ HÙNG (168437525)
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 09:36:49
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 09:36:49
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 09:36:49
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:52:49
 • Hồ sơ 211600180093 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT
15
212401172466
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp phức tạp).
 • NGUYỄN THỊ THÚY 2492 (168583521)
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 14:27:11
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 14:27:11
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 14:27:11
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 16:31:04
 • Hồ sơ 212401172466 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh